Brisel: Načelnik Aldin Šljivo pobjednik kampanje „The Most Roma Friendly Mayor“ – Načelnik prijatelj Roma

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo pobjednik je kampanje „The Most Roma Friendly Mayor“ – Načelnik prijatelj Roma.

Nagrada se dodjeljuje po jednom načelniku iz BiH, Srbije, Turske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Albanije.

Prestižna titula načelniku Šljivi uručena je u Evropskom parlamentu u Briselu u utorak 19. novembra 2019. godine u 14.30 sati.

Kampanja se organizira u okviru projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansira Evropska unija.

Kampanja i takmičenje ˝Načelnik, prijatelj Roma“ se provodi u više zemalja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Kampanja je povezana s aktivnim učešćem i integracijom Roma u zemljama koje se još suočavaju sa problemima u inkluziji Roma.

Cilj kampanje je da se poveća svijest šire javnosti i nosilaca odluka u lokalnim zajednicama, te da se utiče na promjenu stavova o uključivanju Roma i da se prevaziđu prepreke koje otežavaju ovaj proces.

Kampanja se fokusira na pozitivne primjere podrške lokalnih zajednica uključivanju Roma i Romkinja.

Takmičenje i kriteriji za odabir baštine i naglašavaju filozofiju projekta „Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koja je zasnovana na osnaživanju, mobilizaciji i ravnopravnom dijalogu između lokalnih vlasti i romskih zajednica, te podržava primjere lokalnih zajednica koje su se u toku 2018. godinu, a do septembra 2019. godine, vodile ovim vrijednostima.